Foto: Colourbox

Valget om vuggestuen

Når barslen er ovre, er det for mange forældre tid til at vælge en daginstitution for den lille. Her er barnets behov det helt centrale.

Af: Kristina V. Skjoldborg / pa-magasiner@brandmovers.dk

Knap er den lille ny kommet til verden, før barslen har nået sin ende og arbejdslivet endnu en gang kalder. Det betyder ofte et nyt kapitel for guldklumpen, som må klare sig selv uden mor og far i en af kommunens daginstitutioner. Sundhedsplejerske og cand.scient.soc,

Vibeke Samberg, forklarer, at det vigtigste er, at der tages udgangspunkt i barnet, når der skal vælges en daginstitution til den lille.

“Som forældre kender man sit barn bedst. Er det et barn med gang i den, eller er det mere sky? Afhængig af det, kan forældre overveje en større eller mindre institution.”

For at finde ud af, hvilken vuggestue eller dagpleje, der fungerer på den ene eller anden måde, bliver forældrene nødt til at lave opsøgende og undersøgende arbejde. Både derhjemme på institutionens hjemmeside, men også ude i de enkelte pasningssteder.

“Det er vigtigt at holde sig for øje, at én ting er, hvad vuggestuen skriver på nettet, noget andet er, hvordan virkeligheden ser ud. Det kan både være positivt eller negativt,” forklarer Vibeke Sam-berg. Derfor skal forældre tage ud og besøge de enkelte institutioner for både at observere og stille spørgsmål.

“Det er en god idé at spørge ind til dagligdagen i institutionen. På den måde, kan den enkelte forælder finde ud af, om hverdagen i vuggestuen harmonerer med ens egne værdier og forestillinger,” siger Vibeke Samberg.

En anden ting, der er værd at lægge mærke til under besøget, er samspillet mellem kollegerne.

“Læg mærke til, hvordan pædagogerne taler til hinanden. Hvis de har det godt sammen, så smitter det som regel også af på børnene,” forklarer Vibeke Samberg.

Giv institutionen en chance

“Én ting er, hvad vuggestuen skriver på nettet, noget andet er virkeligheden”

Vibeke Samberg
Sundhedsplejerske og cand.scient.soc

Nogle institutioner har i visse kommuner mere pres på end andre. Men selvom Elliot ikke kommer ind i bydelens mest populære børnehave, må mødre og fædre mane til ro.

“Nogle gange er det værd at vente, til der kommer en plads i den institution, man som forældre ønsker, at ens barn skal gå i. Andre gange ligger der måske en vuggestue eller dagpleje i nabogaden, som i virkeligheden matcher ens barn meget bedre end førsteprioriteten,” forklarer Vibeke Samberg.

For mange forældre er det også naturligt at lade lillesøster komme i samme institution som storebror. Det er dog ikke nødvendigvis det bedste valg. Børn, søskende eller ej, er nemlig forskellige.

“Hvis storebror er et barn, der er udfarende, mens lillebror er mere tilbagetrukket, så kan de have bedst af at kom-me i hver deres institution. Den ene skal måske styres lidt, mens den anden skal skubbes mere,” siger Vibeke Samberg.

Når barnet er begyndt i daginstitutionen, som måske ikke var ønskestedet, skal forældre også, ifølge Vibeke Sam-berg, være opmærksomme på, om det er barnets behov, der ikke indfries, eller om det er forældrene, der har nogle forventninger.

“Hvordan trives barnet reelt i den pågældende institution. Har mit barn det godt, og er det i virkeligheden mig som forælder, der ikke får opfyldt nogle behov?” siger Vibeke Samberg og forklarer, at en god institution kan være mange ting. Der er dog nogle elementer, som skal gå igen.

Det er først og fremmest, at barnet trives, og at pædagogerne har øje for hver enkelt barn, og hvad det har brug for.

“En god institution er et sted, hvor de har evnen til at se det unikke barn. Hvor pædagogerne kender børnene og ved, at de her to har brug for denne støtte, mens hende her kan presses lidt,” siger Vibeke Samberg.

Trives barnet ikke, er det dog vigtigt at overveje et skift. For forældrene skal selvfølgelig være trygge ved at aflevere deres kæreste eje i pædagogernes varetægt.

“Forældre skal ikke være bange for at skifte institution, fordi de er nervøse for, at det kan gøre mere skade end gavn. Bare det ikke sker flere gange, for det kan skabe utryghed hos barnet. Jeg vil dog altid opfordre forældre til at gå i dialog med personalet, hvis de overvejer et skift,” siger Vibeke Samberg.