Foto: Colourbox

Klar parat vuggestuestart

At komme i vuggestue første gang kan være hård kost for det lille pus. Men der er gode råd at hente til så blid en start som muligt.

Af: Kristina V. Skjoldborg / pa-magasiner@brandmovers.dk

At begynde i daginstitution er også begyndelsen på en helt ny hverdag for de små. De går fra at være sammen med mor og far hele dagen til at måtte undvære dem i flere timer. Ifølge privatpraktiserende psykolog med speciale i småbørn og familier, Birgitte Wedel-Jørgensen, går der generelt ikke lang tid, fra et barn begynder i dagpleje eller vuggestue, til han eller hun har vænnet sig til det. Ifølge Birgitte Wedel-Jørgensen har de fleste børn dog bedst af at vente med at komme i daginstitution, til de er fyldt et år.

“I barnets første leveår grundlægges tilknytningen til de nærmeste voksne, f. eks. forældrene. Først når barnet er mellem 12 og 16 måneder, kan det overskue at knytte sig til andre voksne, og det er netop det, børn skal, når de kommer i institution,” siger Birgitte Wedel-Jørgensen.

Når barnet skal til at starte i en institution, er det også værd at overveje en grad-vis indkøring, hvor en af forældrene er med. På den måde kan barnet vænne sig til den nye hverdag, hvilket er den bedste forberedelse til livet i daginstitution.

“Barnet har brug for, at mor eller far er med den første uge og er med til at spise og være på legepladsen. Så tal med institutionen og lav gerne en plan for, hvornår man som forældre skal komme og gå. Når mor eller far er tilstede og nærværende bliver den første oplevelse af institutionen for barnet, at der er en, der tager sig af det, hvis det hele bliver lidt for meget. ”Men selvom mor eller far er med, skal de ikke være over barnet hele tiden.

“Efter nogle dage kan forælderen trække sig tilbage i personalestuen og være dér en halv time. Det hele sker altså gradvist, så barnet får en fornemmelse af, at mor kommer igen,” siger Birgitte Wedel-Jørgensen og understreger, at det vigtigste i overgangen fra hjem til institution er, at barnet lærer, at selvom mor eller far er væk, så vil de altid komme tilbage. Hun foreslår, at barnet kan tage yndlingsbamsen eller måske en dyne med hjemmefra for at lette afsavnet.

“Når børn er omkring de 12-16 måneder, er de bevidste om, at de har deres egne ting. Når de har en ting med, minder det dem om deres hjem, hvilket giver en følelse af sikkerhed,” forklarer Birgitte Wedel-Jørgensen.

“Først når barnet er mellem 12 og 16 måneder, kan det overskue at knytte sig til andre voksne”

Birgitte Wedel-Jørgensen
psykolog

Lær at sige farvel

Det er ikke kun barnet, der skal vænne sig til at gå i daginstitution. Forældrene skal også vænne sig til at aflevere deres barn i en eller flere fremmedes varetægt. At sige farvel og på gensyn til den lille må dog ikke trække i langdrag.

“Det er okay, at mor eller far er ked af det, når der skal siges farvel, men man må som den voksne ikke vise det. Hvis forældrene virker urolige, bliver barnet det også,” siger Birgitte Wedel-Jørgensen. Hun fortæller, at hvis man som forælder selv er bange for at blive ked af det over adskillelsen, er det altid godt at tale med personalet, da de ofte kan give råd og vejledning. Hun foreslår, hvis det kan lade sig gøre, at barnet afleveres hos den samme voksen det første stykke tid.

“Hvis det er den samme voksen, som hver dag siger farvel til far og mor, ska-ber det ikke kun en tryghed hos barnet, men også hos forældrene, som ved, at her er en person, som kender vores barn,” forklarer Birgitte Wedel-Jørgensen.

Efter en lang dag i daginstitutionen skal forældre også forberede sig på lidt mere opmærksomhedskrævende børn, end de måske er vant til.

”Når mor og far har været væk et stykke tid, har barnet brug for ekstra meget nærvær for at få genetableret kontakten til forældrene. Derfor vil barnet typisk gøre mere opmærksom på sig selv.”

Et vuggestuebarn har, ifølge Birgitte Wedel-Jørgensen, bedst af at være i institution mellem fire og seks timer. Da det ikke er alle, der kan overholde dette tidsinterval, kan det resultere i en følelse af skyld hos forældrene.

“Én ting er, hvordan det kunne se ud i den ideelle verden, noget andet er realiteterne. Det er ikke alle, der kan lægge alt om, for at ens barn kun skal være fire timer i vuggestue.”

Hun foreslår derfor, at forældre taler med andre forældre om det at have børn i institution.

“Sig højt, at det er hårdt, for der er sikkert andre forældre, som har det på samme måde,” siger Birgitte Wedel-Jørgensen og fortsætter:

“Der er masser af velfungerende børn og unge i dag, som ikke har taget skade af at være i institution. Moderne forældre er generelt optaget af at stimulere deres børn, så de ikke mangler noget. ”